Engineering en waterbehandelingstechnieken

   Onze firma

   HYDRO-ENGINEERING

 Lokalisatie

  Voorgaande blz.

   E-mail  

 

Plan van de Website

TECHNIEKEN EN AFBEELDINGEN

 

Het ontwerpen en bouwen van een waterbehandelingsinstallatie eisen voor elk probleem een afzonderlijke aanpak, waarvoor een grondige kennis noodzakelijk is in de verschillende behandelingstechnieken:

  • Proceswaterbereiding

Wanneer het water afgetapt wordt van het openbaar drinkwaternet, van een boorput of van oppervlaktewater,  dient het nog een aangepaste behandeling te ondergaan teneinde aan de kwaliteitsnormen te voldoen voor een bijzonder industrieel gebruik, zoals proceswater, ketelwater, koelwater...

  Overzicht der technieken
  Voorbeelden van realisaties (foto's)

 

  • Industrieel Afvalwater

Dit water komt meestal terecht in de openbare riolering of in oppervlaktewater (meer, rivier, kanaal, gracht, ). Het afvalwater dient dus eerst gezuiverd te worden vooral te mogen geloosd worden, teneinde aan de lozingsnormen van de Overheid te voldoen.

  Overzicht der technieken
  Voorbeelden van realisaties (foto's)

 

  • Drinkwater

Verschillende technieken zijn toepasbaar om oppervlaktewater (meer, rivier, kanaal, ) of grondwater om te vormen tot drinkwater.

  Overzicht der technieken
  Voorbeelden van realisaties (foto's)

  

  • Huishoudelijk Afvalwater

Afvalwater afkomstig van woningen of van andere gebouwen, komen in princiep terecht in de openbare riolering. De openbare overheid zuivert dit water in gemeentelijke zuiveringstations en het gezuiverd water mag dan in oppervlaktewater geloosd worden.

Indien de afstand tussen de openbare riolering en de vervuiler te groot is, mag de overheid een individuele zuivering opleggen. De lozing van het gezuiverd water geschiedt dan in oppervlaktewater of in de grond.

Voor dit soort zuiveringen neemt u best contact op met HYDRO-ENGINEERING .

  Overzicht der technieken
  Referenties van  HYDRO-ENGINEERING

 

  • Bijkomende werken.

Bijkomende werken en leveringen voor verschillende zuiveringstechnieken
(industrieel afvalwater, drinkwater, ...)
.

 

Diverse uitvoeringen (Foto's)

 

 

Al onze realisaties worden ontworpen en berekend door onze ingenieurs en de plannen worden door ons eigen studiebureau uitgetekend.

 

 

 

Terug naar het begin van deze blz.