Proceswaterbereiding
Drinkwaterbereiding
Zuivering van huishoudelijk afvalwater (Hydro-Engineering)
   
 
 
 
 
 
 
 

 

Technieken
   

 

 Blz.
1 2 3
4    

Zuivering van industrieel afvalwater

Blz. 1 / 4

Foto's van realisaties

Commentaar

 

 

   

Fysisch-chemische zuivering

   
 Zuiveringstappen :
* Homogenisatie van het effluent en neutralisatie
* Reactor R.A.P.T. - floculatie
* Bezinktank HYDROPAC-CL
* Koeling van het effluent
   
  Uitgangsdebiet (naar oppervlaktewater) : 110 m≥/u
 
HYDROFLOT
 
 
 
   

Fysisch-chemische voorzuivering in de cosmetiek-nijverheid

   
  Zuiveringstappen :
 
  • Bufferbekkens stroomop- en afwaarts 
  • Coagulatie - R.A.P.D.
  • Neutralisatie
  • Floculatie - R.A.P.T.
  • Flotatie op  HYDROFLOT
  Uitgangsdebiet : 20 m≥/h
   
  Voorzuivering voor een biologische zuivering.
 
HYDROPAC CL
 
   

Zuivering van afvalwater uit een  kunststoffennijverheid

   
 Zuiveringstappen :
* Homogenisatie van de effluenten
* Verzuring
* Chroom 6+ reductie
* Neutralisatie
* Floculatie - apparaat R.A.P.T.
* Bezinking op HYDROPAC-CL
   
  Uitgangsdebiet : 20 m≥/u
(naar oppervlaktewater)
   

 

HYDROFLOT

 

     

Zuivering van afvalwater uit een galvanisatiebedrijf

     
* Bufferbekkens : homogenisatie van de effluenten  
* Detoxicatie : chroom 6+ reductie en verwijdering van zware metalen  
* Neutralisatie  
* Floculatie - apparaat R.A.P.T.  
* Verwijdering van zwevende stoffen : flotatie HYDROFLOT  
* Slibontwatering op filterpersen  
     
  Uitgangsdebiet : 100 m≥/u
(naar oppervlaktewater)
 

 

 

 

Volgende blz.