Engineering en waterbehandelingstechnieken

     Onze firma

    Technieken

    Lokalisatie van de firma

  Voorgaande blz.

   E-mail  

 

VERSCHEIDENE UITVOERINGEN

 

Op deze pagina worden verscheidene eenheden getoond die ingeschakeld worden in alle soorten waterzuiveringen (industrieel proceswater, drinkwater, huishoudelijk - en industrieel afvalwater).

 • Polyelectrolietaanmaak - en doseereenheid (vertrekkende van poeder en/of van emulsie)
  • Doseervermogen: van 200 l/uur tot 10.000 l/uur;
  • Concentratie na bereiding : regelbaar tussen 0,1 en 0,7 %;
  • Met of zonder naverdunning;
  • Volledig automatische nieuwe aanmaakfase zodra het buffervat leeg gekomen is.
 

 

 • Kalkmelkaanmaak en -dosering (kalksilo)
  • Opslagvolume : 30 m³

 • Druiptafel voor slibindikking

 

 • Filterpers voor slibindikking
 

 
 • Centrifuge voor slibindikking

 

 • Doseerposten voor de neutralisatie (zuur en/of base) van in- of effluenten

 • Doseerposten voor:
  • voedingsstoffen (stikstof, fosfor...) voor biologische zuiveringen
  • scheikundige producten (FeCl3, NaOCl, KMnO4...)
 

 

 • Opslag  van scheikundige producten

 • Geraamte (in staal) voor de samenbouw van membranen (ultrafiltratie, omgekeerde osmose...) en appendages (hogedrukpompen, kaarsfiltres, ...).
 

 
 • Luchtverzadigingsketel voor een flotatie-eenheid
  • Afmetingen: volgens het te behandelen debiet op de flotatie-eenheid
  • Uitvoering : roestvrij staal

 

 • Zandfilters met automatische spoelcyclus voor een kleine waterproductie (minder dan 5 m³/u)

 

 

    Terug naar het begin van deze blz.