Technieken

 Voorgaande blz.
Engineering en waterbehandelingstechnieken

 Foto's I.A.Z.

Plan van de Website

INDUSTRILE AFVALWATERZUIVERING (I.A.Z.)

  Voorbehandelingen
  Secundaire behandelingen - verwijdering van de koolstofvervuiling
  Tertiaire behandelingen  - verwijdering van de stikstofvervuiling, fosforvervuiling...
  Afvoer van het gezuiverd water
  Afvoer van de bijkomende water- en slibstromen
  Controle, automatisme, sturing op afstand
  Vernieuwen van bestaande zuiveringsinstallaties

Voor enkele voorbeelden van onze realisaties in industriele waterzuivering,  klik hier.