Technieken

 Voorgaande blz.
Engineering en waterbehandelingstechnieken
   

Plan van de Website

HUISHOUDELIJK AFVALWATER

  Voorbehandelingen
  Secundaire zuiveringen - verwijdering van de koolstofvervuiling
  Tertiaire zuiveringen - verwijdering van nitraten en fosfaten...
  Gezuiverd water
  Behandeling van secundaire stromen
  Elektriciteit, controle en automatisme
  Vernieuwing van bestaande zuiveringsinstallaties