Plan van de Website

 

INDUSTRIňLE SECTOR

Presentatie

 

Overheidswerken

 
Industrieel Water
 
Technieken en afbeeldingen
 
Lokalisatie van het bedrijf
 
Neem met ons contact op
 
Hydro-Engineering
 
 
 
 
REFERENTIES
 

 

PROCESWATER EN AFVALWATER

De term "proceswater " betekent dat dit water aan bijzondere karakteristieken moet voldoen teneinde in een industrieel proces te mogen gebruikt worden.

De graad van zuivering (of afvalwaterzuivering) wordt voornamelijk bepaald door de waterkwaliteitsnormen die het industrieel proces, waarin het water zal gebruikt worden, eist.  Dit betreft zowel het water dat nodig is om een product te maken, als het water nodig voor koeling, stoomaanmaak, wassen en spoelen, ...
De
normen en de streefwaarden waaraan deze parameters moeten voldoen, worden door de ingenieurs van de productieafdeling bepaald.

Men gebruikt voornamelijk fysisch-chemische technieken om dit te bereiken.

 

De term "afvalwater " wordt gebruikt van zodra een belangrijke vuilvracht niet meer toelaat het water voor industrieel  te gebruiken of het ongezuiverd in de natuur te lozen.

Wanneer water in een industrieel proces wordt hergebruikt, is het dit proces dat de parameters en streefwaarden zal bepalen.

Men gebruikt voornamelijk fysisch-chemische technieken om dit te bereiken.

Moet het water in de natuur geloosd worden , dan is het de overheid die de parameters en streefwaarden zal bepalen, in functie van het natuurmilieu.

Men gebruikt zowel fysisch-chemische als biologische technieken om dit te bereiken..

 

Onze referenties zijn het bewijs van onze grote ervaring in het domein van de industriŽle waterbehandeling, domein waar de grootste verscheidenheid aan technieken tegen gekomen wordt.

Het betreft :

  • zowel de levering van water dat voldoet aan bijzondere eisen gebonden aan een industrieel proces,
  • als het zuiveren van afvalwater vooraleer de lozing in het natuurlijk milieu. 

Elke studie is verschillend, en eist een grondige kennis van de bestaande technieken, alsook een regelmatige investering in het zoeken naar nieuwe technieken.

Onze referenties voor industriŽle sector

Indien ook de levering der toestellen, de bouwwerken, de montage en het opstarten worden gevraagd, (met of zonder voorafgaandelijk engineering), dan wordt HYDRO-TECHNOLOGY s.a. uw partner. Dit bedrijf functioneert dan als algemene aannemer, die het vervaardigen en het monteren van de bouwwerken en toestellen toevertrouwt aan gespecialiseerde firma's. De studie, de leiding van de montagewerken en het opstarten van de installatie, geschieden met het personeel van HYDRO-TECHNOLOGY.  

Indien enkel naar advies en studie gezocht wordt in het gebied van waterbehandeling, dan is  HYDRO-ENGINEERING uw partner. Dit bedrijf functioneert als studiebureau, terwijl de uitvoering  door de opdrachtgever aan andere bedrijven toevertrouwd wordt.

 

e-mail zenden  
  Terug naar het begin van deze blz.
Terug naar de voorgaande blz.

Terug naar de eerste blz.